منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
آماده هستید یا نه، یک روز بالاخره همه چیز به پایان می رسد. در آن روز، آفتابی برای شما طلوع نمی کند، ثانیه ها، دقیقه ها و روزهایی برای شما باقی نمی ماند. تمام آنچه در طول زندگی جمع کرده اید، اگر ارزشمند بوده اند یا فراموش شده و یا به کسان دیگری داده می شود.
ثروت، شهرت و توان شما از دست می روند. دیگر مهم نیست که شما چه دارید و یا چه چیزهایی طلب کارید. بیزاری، خشم، ناامیدی و حسادت سرانجام ناپدید می شود. همین طور امیدها، جاه طلبی، نقشه هایی که کشیده اید و فهرست های «آنچه باید بکنم»، اعتباری نخواهند داشت. پیروزی ها و شکست هایی که به نظر بسیار مهم می آمدند، ناپدید خواهند شد. دیگر مهم نیست که شما اهل کجا هستید یا اینکه در کدام منطقه زندگی می کنید. مهم نیست که شما زیبا هستید یا زشت، مرد هستید یا زن، حتی پوست و نژاد شما مهم نیست. پس در این لحظه باید .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
برای هر روز از ماه, گفتاری کوتاه پیشنهاد شده است.روز را در ساعت مناسبی آغاز کنید. گفتار را چند بار تکرار کنید.دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت یک زمزمه و سپس در فکرتان تکرار کنید.با هر بار تکرار , بگذارید کلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر نا خود آگاه تان شود.به تدیج مفهوم کاملی از این گفتارها به دست خواهید آورد که اگر بخواهید آنها را طی یک دوره یاد بگیرید در پایان حقایق ارائه شده با شما یکی خواهد شد.آن صفحه ای که گفتار روزتان هست طی روز باز کنید در هر فرصت آن را مرور کنید.
حتی المقدور آن گفتار را با شرایط واقعی زندگی تان تطبیق دهید.شب قبل از خواب چند بار دیگر گفتارتان را مرور کنید.
سعی کنید اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب کنیدو بگذارید با ضمیر آگاهتان یکی شود.
● روز اول
با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش. تعریفاتی را که آنها از تو دارند نپذیر,خودت خودت را تعریف کن
● روز دوم
از قدرت خود مایه بگذار و بر قدرت دیگران تکیه نکن.استعدادهار خود را پرورش بده و بر استعدادهای مردم غبطه نخور
● روز سوم
حتی گردابی از افکار ناراحت کننده , با شوخی و خنده ای از ته دل.از بین خواهد رفت.
● روز چهارم
اگر میخواهی مشکلات خود حل شوند , به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده.
● روز پنجم
بزرگترین شفا بخش عشق است
● روز ششم
قدرت درک یافته هایی را که از تجربیات مختلت به دست میاوری, افزایش بده . آن را در سکوت , باور کن. و به صورت خود در اختیار دیگران قرار بده
● روز هفتم
بگذار که لبخند در قلبت باور شود و از دریچه چشم هایت به دنیا بتابد مانند لبخندهای دوستا نه , شفا بخش و سپاسگزارر باش.
● روز هشتم
نخواه که دیگران را با زیبایی و جذابیت زنانه جذب کنی . زیرا هر چند داشتن اقتدار بر دیگران ارضا کننده است,اما به تدریج وجود ناقص و ضعیف خواهد شد سعی کن با الهام بخشیدن به دیگران و تحسین اهداف عالی انها , خود را قوی کن
● روز نهم
هنکامی که وسوسه می شوی تا حرفهای کنایه آمیز و نیشدار به دیگران بزنی یادت باشد که فلفل زیادی, طعم غذا را خراب می کند.کلمات نسنجیده , دوستیهای با ارزشی را تباه کرده اند.اما مهربانی هیچ چیز را خراب نمی کند اجازه بده دیگران هر طور مایلند پیش بروند
● روز دهم
ظرفیت عشق وجودت را با دوست داشتن همه انسان ها و تمامی زندگی , افزایش بده.
● روز یازدهم
همواره به دیگران کمک کن و همراهی شان کن تا به تعالی برسند.آنگاه خود نیز از درون به تعالی خواهی رسید
● روز دوازدهم
اگر میخواهی مشکلات خود حل شوند , به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده.
● روز سیزدهم
با تحقیر دیگران , سستی و تنزل خود را نشان می دهیم , نیکی , نیکی و مهربانی با دیگران, انعکاس پیروزی درونی است
● روز چهاردهم
برای غلبه بر این گرایش که همه چیز را شخصی و خودمانی بدانی , انچه درباره غیر شخصی برخورد کردن و جدی بودن از دیگران می شنوی , ترتیب اثر بده
● روز پانزدهم
باروهای قلبی ات, تعیین کننده شخصیت آتی تو هستند .اگر بر مسائل حقیر تمرکز کنی ,حقیر خواهی شدو اگر بر افکار متعالی تمرکز کنی , افتخار نصیبت خواهد شد
● روز شانزدهم
افکار تو بر دریافتی که از دنیای , پیرامون داری رنگ می دهد. افکار نتقی حتی سفید راخاکستری نشان می دهد.و افکار مثبت حتی یک روز خاکستری را زیبا می کند
● روز هفدهم
آنها معمولا احساسات و الهامات را براحتی جذب می کنند اگر احساسات شان آرام باشد ,الهامات را به آرامی دریافت می کنند و دریافت آنها را احساس می کنند تسلی و آرامش بده.
● روز هجدهم
افکار را بر روند درازمدت زندگی متمرکز کن . با فراز و نشیب های گذرا در نیفت و انرژی ات را برای کنار آمدن با واقعیات های همیشگی زندگی حفظ کن
● روز نوزدهم
بگذار افکارت را عقل , و عوا طفت را عشق غیر خودخواهانه هدایت کند
● روز بیستم
خود را بدون هیچ چشم داشتی وقف دیگران کن
● روز بیست و یکم
زیبایی حقیقی نوری است که از درون ساطع می شود منشآ آن افکار مثبت , محبت و فضیلت های اخلاقی است زیبایی صورتکی نیست که انسان به چهره بگذارت و به آن مباهات کنداشتیاه است اگر فکر کنیم
زیبایی مختص جوانی است هر سنی زیبایی خاص خودش را دارد
● روز بیست و دوم
قدر شناس باش و قدر شناسی را ابراز کن از دهنده هدیه بیشتر از خود هدیه قدر دانی کن
● روز بیست و سوم
قردت خیانت و بدی ا بدی نیست . به عیبجویی دیگران , درست و یا نادرست توجه نکن اما قلبآ از آنها سپاسگزار باش.اگر می خواهی بر کسانی که به تو بدی کرده اند غلبه کنی از آنها نزد دیگران به خوبی یاد کن با تاریکی نمی شود بر تاریکی غلبه کرد سلاح موثر بر تاریکی , نور است
● روز بیست و چهارم
حب و بغض را از خودت دور کنقناعت را در وجودت تقویت کن از داشتن دوستان واقعی راضی و شاکر باش
● روز بیست و پنجم
بیشتر منشا کنش باش , تا واکنش. واکنش های احساسی مانند ابری واقعیات را می پوشانند.بگذار محبتت نسبت به دیگران , مثل عقربه قطب نما عمل کند, مهم نیست که چند بار منحرف شود ز
یرا نهایتآ مسیر درست را نشان خواهد داد. کاری را که احساس می کنی درست است انجام بده کاری که سودش به دیگران برسد
● روز بیست و ششم
سعی نکن همواره دیگران را از خود راضی نگه داری,کافی است برای دیگران دوستی صادق باشی
● روز بیست و هفتم
اگر بگذاری , زندگی می نواند مثل سوار شدن بر یک چرخ و فلک تفریحی باشد یک روز بالا برود و روز بعد پایین بیاید.از درونت فرمان بگیر خواه زندگی بر وفق مراد باشد, خواه توام با مشکل . همه چیز در حال تغییر است.از هیچ چیز زیاده خوشحال یا ناراحت نشو .
● روز بیست و هشتم
هنگام صحبت با دیگران منصف باش و سعی کن نقظه نظرات آنها را بفهمی و محترم بشماری .زیرا تنها با درک کردن دیگران است که می توان به تغییر آنها امیدوار بود . تنها حقیقت است که ارزش نهایی دارد
نه عقاید و نظرات مخت به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده.
● روز بیست و نهم
برای دیگران مانند یک مادر باش. بی هیچ انتظاری ببخش و توقع پاداش نداشته باش . با این کار از زندگی هزاران برابر پاداش خواهی گرفت .
● روز سی ام
هنگامی که دیگران به تو بدی می کنند , با محبت , مهربانی , درک و بخشش نا هنجاری عدم تعادل آنها را شفا بده

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
به حکم خدا راضی باش. در جواب تعجیل منما و ناپرسیده مگوی. از دوست به یک جور و جفا کناره مگیر. بر زاهد جاهل اعتماد مکن. دوست را به تواضع بنده کن و دشمن را به احسان و گذشت دوست کن. بنده حرص مباش و خفته غفلت مشو. نفس را از برای مال پایمال نکن. اگر صلح بر مراد برود جنگ مکن. در آن کوش تا زنده شوی و دست می جنبان تا کاهل نشوی و روزی از خدای تعالی دان تا کافر نشوی. به حقارت در هیچکس منگر. وفا از مردم اصیل جو که اصیل هرگز خطا نکند. بیاموز و بیاموزان. مردم را در غیبت همان گوی که به روی توانی گفت. نیکویی خود را به منت بر زبان میار. از عیبی که در توست دیگران را ملامت مکن. سعادت دنیا و آخرت را در صحبت دانا شناس و به حکم خدا راضی باش.


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
راز و رمز شیرین زندگی کردن

زندگی زیباترین هدیه خدای مهربان است و انسان هایی که این هدیه را قدر می دانند آنچنان در صحنه زندگی شادی و نشاط می آفرینند که هر لحظه زندگی شان مملو از خاطره ای زیبا خواهد بود.
راز و رمز شیرین زندگی کردن خیلی سخت نیست فقط می بایست بدانیم چگونه زندگی کنیم. آری مشکلات و ناکامی های مسیر زندگی، مواد خام شکلات زندگی هستند. زندگی ما همواره با مشکلات و سختی ها معنا پیدا می کند و ما آمده ایم تا مسائل زندگی را حل کنیم و لذت حل مسائل و مشکلات را بچشیم.
از مشکلات و رنج های زندگی نهراسیم و با اقتدار در میدان زندگی وارد شویم و اینگونه از مشکلات و ناکامی های مسیر بهترین شکلات زندگی مان را تهیه کنیم و از طعم آن لذت ببریم.
برای تهیه شکلات زندگی می باید به نکات مهم و دستورالعمل ذیل دقیقا توجه داشت تا طعم شکلات زندگی، دلچسب همه اطرافیانمان باشد.
● باور کنیم که بهترین تهیه کننده ایم
انسان هایی که فعالیت و امورشان را با نگرش و باورهای بسیار مثبت آغاز می کنند، دستاوردهای مثبتی به دست می آورند. آنها چون اعتقاد دارند که موفق می شوند، پس قطعا به پیروزی می رسند. انسان های برنده ابتدا در ذهن خود برنده می شوند و سپس این پیروزی و موفقیت را در صحنه زندگی نمایان می سازند.
برندگان همیشه مثبت می اندیشند و از ناملایمات مسیر هراسی ندارند و با اعتقادی راسخ نگاهی متعالی به اطراف خود دارند. آری برای خلق یک زندگی عالی و مطلوب باید باور داشته باشیم که توانایی آفریدن زیباترین زندگی را داریم، سپس با این باور زیبا شیرین ترین لحظات را برای خود و اطرافیان مهیا سازیم.
● از کاه کوه نسازیمادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
آرامش خیال، تحقق امنیت فردی و رسیدن به اهداف در خانواده واجتماع نتیجه داشتن برنامه مشخص و مدون برای رویدادهای زندگی است. برنامه ریزی این فرصت را در اختیار انسان می گذارد تا فرد با آرامش خاطر مراحل پیشرفت و ترقی را درخانواده و جامعه پیش ببرد. این در حالی است که به گفته کارشناسان برخی از خانواده ها در زندگی شخصی خود با بی برنامگی کامل پیش می روند. به اعتقاد آنان احساس شکست و ناکامی در زندگی خانواده هایی که برنامه ریزی ندارند بیشتر است و آنان اشتباهات قبلی خود را در ابعادی بزرگتر تکرار خواهند کرد.
روان شناسان معتقدند افراد بی برنامه نه تنها در زندگی مادی خود دچار مشکل می شوند، بلکه در زندگی معنوی خود نیز شکست می خورند چرا که اعتقاد خود را نسبت به توانمندی هایشان از دست می دهند و در تصمیم گیری های بعدی متزلزل می شوند. کارشناسان مسائل خانواده برخی از راه های برنامه ریزی را توضیح می دهند و می گویند مردم معمولاً برنامه ریزی نمی کنند که شکست بخورند، بلکه در برنامه ریزی کردن شکست می خورند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

همه ی ما خودمان را چنین متقاعد می كنیم كه با ازدواج، زندگی بهتری خواهیم داشت؛ وقتی بچه دار شویم بهتر خواهد شد، و با به دنیا آمدن بچه های بعدی زندگی بهتر... ولی وقتی می بینیم كودكانمان به توجه مداوم نیازمندند، خسته می شویم. بهتر است صبر كنیم تا بزرگتر شوند. فرزندان ما كه به سن نوجوانی می رسند، باز كلافه می شویم، چون دائم باید با آنها سر و كله بزنیم. مطمئناً وقتی بزرگتر شوند و به سنین بالاتر برسند، خوشبخت خواهیم شد.....!


با خود می گوییم زندگی وقتی بهتر خواهد شد كه: همسرمان رفتارش را عوض كند، یك ماشین شیك تر داشته باشیم، بچه هایمان ازدواج كنند، به مرخصی برویم و در نهایت بازنشسته شویم... حقیقت این است كه برای خوشبختی، هیچ زمانی بهتر از همین الان وجود ندارد. اگر الان نه، پس كی؟! زندگی همواره پر از چالش است. بهتر این است كه این واقعیت را بپذیریم و تصمیم بگیریم كه با وجود همه ی این مسائل، شاد و خوشبخت زندگی كنیم. خوشبختی خود همین جاده است. پس بیایید از هر لحظه لذت ببریم. برای آغاز یك زندگی شاد و سعادتمند لازم نیست كه در انتظار بنشینیم: در انتظار فارغ التحصیلی، بازگشت به دانشگاه، كاهش وزن، افزایش وزن، شروع به كار، ازدواج، شروع تعطیلات، از اول هفته، در انتظار دریافت وام جدید، خرید یك ماشین نو، بازپرداخت اقساط، بهار، تابستان و پاییز و زمستان، اول ماه و... خیالمان می رسد كه زندگی، همان زندگی دلخواه، موقعی شروع می شود كه موانعی كه سر راهمان هستند، كنار بروند: مشكلی كه هم اكنون با آن دست و پنجه نرم می كنیم، كاری كه باید تمام كنیم، زمانی كه باید برای كاری صرف كنیم، بدهی هایی كه باید پرداخت كنیم و ... بعد از آن زندگی ما، زیبا و لذت بخش خواهد بود! بعد از اینكه همه ی اینها را تجربه كردیم، تازه می فهمیم كه زندگی، همین چیزهایی است كه ما آنها را موانع را می شناسیم. این بصیرت به ما یاری می دهد تا دریابیم كه جاده ای به سوی خوشبختی وجود ندارد. خوشبختی یك سفر است؛ نه یك مقصد. هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن و خوشبختی وجود ندارد. زندگی كنید و از حال لذت ببرید.
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()کرایگ هایپر؛ نویسنده، محقق، مقاله‌نویس، مجری رادیو و تلویزیون و یک سخنران حرفه‌ای است. در ۲۵ سال گذشته، او با کارهایش به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای موفقیت در حوزه‌های شخصی و اجتماعی معرفی شده. هاپیر یک سایت هم درباره سخنرانی مؤثر دارد که در آن نوشته است:

«من خواسته‌ام بخش‌های مهم کتاب‌های کمکی که تا به حال خوانده‌ام و تجربه‌هایی که در زندگی‌ام داشته‌ام را به صورت ۴۰ نکته کلیدی فشرده کنم و در اختیار دیگران بگذارم تا در هر زمان بتوانند آن را بخوانند. مطمئناً کتاب‌هایی که در سطح جهانی فروخته می‌شوند و درباره خودیاری هستند ممکن است برای بعضی‌ها قابل استفاده باشند ولی من مایلم چیزی بنویسم که برای همه مفید واقع شود.»

حالا این شما و این هم ۴۰ توصیه کرایگ هایپر. بخوانید و قضاوت کنید.

چهل عادت آدم‌های موفق

۱) فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌کنند که دیگران آن‌ها را نمی‌بینند.

۲) از مشکلات درس می‌گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می‌بینند.

۳) روی راه‌حل‌ها تمرکز می‌کنند.

۴) هوشیارانه و روﺵمندانه موفقیتشان را می‌سازند، در زمانی که دیگران آرزو می‌کنند موفقیت به سراغشان آید.

۵) مثل بقیه ترس‌هایی دارند ولی اجازه نمی‌دهند ترس آن‌ها را کنترل و محدود کند.

۶) سؤالات درستی از خود می‌پرسند. سؤال‌هایی که آن‌ها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می‌دهد.

۷) به ندرت از چیزی شکایت می‌کنند و انرژی‌شان را به خاطر آن از دست نمی‌دهند. همه چیزی که شکایت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی‌بافی و بی‌ثمر بودن است.

۸) سرزنش نمی‌کنند (واقعاً فایده‌اش چیست؟) آن‌ها مسئولیت کارهایشان و نتایج کارهایشان را تماماً به عهده می‌گیرند.

۹) وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیتشان استفاده کنند همیشه راهی را برای بالا بردن ظرفیتشان پیدا می‌کنند و بیشتر از ظرفیتشان از خود توقع دارند. آن‌ها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می‌کنند.

۱۰) همیشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت هستند آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و فکر می‌کنند تا وقتی که کارشان را انجام می‌دهند استرس کمتری داشته باشند.

۱۱) خودشان را با افرادی که با آن‌ها هم‌فکر هستند متحد می‌کنند. آن‌ها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می‌دانند.

۱۲) بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت‌انگیز باشند. آن‌ها هوشیارانه انتخاب می‌کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی‌گذارند زندگی‌شان اتوماتیک‌وار سپری شود.

۱۳) به وضوح و دقیقاً می‌دانند که چه چیزی در زندگی می‌خواهند و چه نمی‌خواهند. آن‌ها بهترین واقعیت را دقیقاً برای خودشان مجسم و طراحی می‌کنند به جای اینکه صرفاً تماشاگر زندگی باشند.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ جمعه 22 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین که اکثرا چیزای ساده هستن که ما آدما بهشون توجه نمی کینم!

 

 ۱.عاشق شدن

۲.آنقدر بخندی که دلت درد بگیره

۳.بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی هزار تا نامه داری

۴.برای مسافرت به یک جای خوشگل بری

۵.به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی

۶.به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی

۷.از حموم که اومدی بیرون ببینی حوله ات گرمه
ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

ساعت 3 شب بود که صدای تلفن، پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود. پسر  با عصبانیت گفت:  چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟  مادر گفت: 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی! فقط خواستم بگویم تولدت مبارک...!  

پسر از این که دل مادرش را شکسته بود تا صبح خوابش نبرد، صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت،   ولی مادر دیگر در این دنیا نبود .!
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
یکی بود یکی نبود مردی بود که زندگی اش را با عشق و محبت پشت سر گذاشته بود . وقتی مُرد همه می گفتند به بهشت رفته است . آدم مهربانی مثل او حتما به بهشت می رفت.
در آن زمان بهشت هنوز به مرحله ی کیفیت فرا گیر نرسیده بود. استقبال از او با تشریفات مناسب انجام نشد. کسی که باید او را راه می داد نگاه سریعی به لیست انداخت و وقتی نام او را نیافت او را به دوزخ فرستاد.
در دوزخ هیچ کس از آدم دعوت نامه یا کارت شناسایی نمی خواهد هر کس به آنجا برسد می تواند وارد شود .مرد وارد شد و آنجا ماند.
چند روز بعد ابلیس با خشم به دروازه بهشت رفت و یقه ی دربان را گرفت و گفت:
این کار شما تروریسم خالص است!
دربان که نمی دانست ماجرا از چه قرار است پرسید چه شده؟ ابلیس که از خشم قرمز شده بود گفت: آن مرد را به دوزخ فرستاده اید و آمده و کار و زندگی ما را به هم زده. از وقتی که رسیده نشسته و به حرفهای دیگران گوش می دهد. در چشم هایشان نگاه می کند…به درد و دلشان می رسد. حالا همه دارند در دوزخ با هم گفت و گو می کنند. هم را در آغوش می کشند و می بوسند. دوزخ جای این کارها نیست! لطفا این مرد را پس بگیرید!
دوست عزیزم؛
((با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف به دوزخ افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند))نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟

فرمود چهار اصل:

۱- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم.

۲- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم.

۳- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم.

۴- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم.
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
بخشش میتواند مسیر زندگی افراد را عوض کند. البته نه بخششی که به معنای فراموش کردن و پاک کردن گذشته است، بلکه بخشیدن به معنای واقعی و از اعماق قلب و ته دل.

البته باید دقت کنیم که ما نباید سعی در عوض کردن رفتار فرد مقابل داشته باشیم چراکه کنترل رفتار افراد دست ما نیست اما کنترل خشم و عصبانیت خودمان در دست خودمان است. در اینجا دلایلی برای بخشیدن افراد ذکر می‏گردد :

۱ - نبخشیدن افراد مانند حمل کردن توده‏ای از بار منفی است که همین امر موجب اختلالاتی در ذهن و متعاقب آن در جسم انسان می‏شود. چراکه هر تصوری در درون، انعکاسی به بیرون دارد.

۲ - گذشته‏ای خوب و عاری از تقصیر و گناه دیگران باعث شادابی و سرحالی می‏شود و باعث می‏شود که با هر نگاه به گذشته، فقط خاطرات خوش و خوب جلوه کند و با بخشیدن خاطرات بد و منفی خودبخود پاک می‏شوند.

۳ - بینش افراد نسبت به ما و شخصیت ما بهتر شده و ما را به عنوان فردی با گذشت و مورد اعتماد قبول می‏کنند همچنین با بخشیدن، فرد مورد نظر را برای همیشه مدیون خود کرده‏ایم. (البته اگر خطای وی به عمد بوده باشد)

۴ - شاید این شرایط برای خود ما هم پیش آید و ما نیز روزی نیازمند بخشیده شدن از جانب دیگران شویم. پس قانون کارما را به یاد آوریم و بومرنگ خود را به سمت بخشش افراد پرتاب کنیم تا با بخشیده شدن از جانب دیگران به سمتمان بازگردد.نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()


▪ برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن.
▪ روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.
▪ قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.
▪ بعد از ساعت ۱۷ از خوردن غذای چرب خودداری کنید.
▪ مصرف چای روزانه را کم کنید.
▪ از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید.
▪ در صبح آب بیشتر و در شب آب کمتر بنوشید.
▪ از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.
▪ از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.
▪ بهترین زمان خواب از ساعت ۱۰شب تا ساعت شش صبح است.
▪ بعد از خوردن دارو فوراً به خواب نروید.
▪ زمانی که باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید. چون در این حالت امواجی که گوشی منتشر می کند یک هزار برابر است.
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 مهر 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()


نخستین گام را برای تقویت عزت نفس فرزندتان هم اکنون بردارید : اسمی نامناسب برای فرزند خود انتخاب نکنید که یک عمر مایه ی ناراحتی و سرافکندگی شود.
۲ ـ هر روز فرزند خود را در آغوش بگیرید .
۳ ـ همواره خوبی ها نقاط قوت و ویژگی های مثبت را در فرزند خود جست وجو کنید .
۴ ـ به حرف و درد دل های فرزند خود خوب گوش دهید . حرف او را قطع یا جمله هایش را کامل نکنید . به همه ی حرف های او و احساسی که در آن ها نهفته است توجه کنید.
۴ ـ وقتی فرزندتان نیاز به آرامش دارد نگران نباشید که موهایتان آشفته یا لباس هایتان چروک شود . اهمیت قائل شدن برای فرزندتان سبب می شود تا بتوانید رابطه ای صمیمانه و عاطفی با او برقرار کنید. این یکی از پایه های تقویت عزت نفس فرزند شماست .
۶ ـ به خواب های آشفته فرزندتان  که برای شما بازگو می کند خوب گوش بدهید .
۷ـ برای اسباب بازی های مورد علاقه ی فرزندتان ارزش قائل شوید .
۸ـ همواره به فرزند خود فرصت دیگری بدهید تا خطا و اشتباهش را اصلاح کند .
۹ ـ وقتی فرزندتان خردسال است هر کاری دارید کنار بگذارید هر شب او را به رختخوابش برده و برایش قصه بگویید .
۱۰ ـ هنگام بازی کردن با فرزند خود او را درنظر بگیرید و به حرفش گوش بدهید تا دریابید که نظرش درباره ی خودش وادامه مطلب

10 نکته جدید برای پیدا کردن شریک واقعی برای زندگی(مخصوص دختر خانم ها)

امسال مردی را به‌ سمت خودتان جذب کنید که بخاطر خودتان دوستتان دارد و رابطه‌ای مطمئن و صمیمی بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید….

امسال مردی را به‌ سمت خودتان جذب کنید که بخاطر خودتان دوستتان دارد و رابطه‌ای مطمئن و صمیمی بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید.

۱٫       دریچه‌های قلبتان را باز کنید و شگفت‌زده شوید. اگر این مقاله را می‌خوانید یعنی درهای قلبتان را برای دریافت یک عشق جدید باز کرده‌اید. درست است؟ اما اینکه واقعاً دریچه‌های قلبتان را به روی عشق باز کنید یعنی حتی بااینکه دنبال آن فرد استثنایی برای خودتان هستید، عشق را از هر جایی که بیاید می‌پذیرید. مرد زندگیتان باید به طریقی که اصلاً انتظارش را ندارید از راه برسد و شکلی باشد که هیچوقت تصورش را نمی‌کردید.ادامه مطلب
(تعداد کل صفحات:6)      [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]  
درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات