به گزارش شبکه «ایرانتو» از تورنتو، وی پس از زایمان اول خود، دریافت هورمون‌های مردانه را که هر دو هفته یکبار انجام می‌داد قطع کرد.

آقای بیتی در تیرماه امسال یک دختر به نام سوزان را در بیمارستانی در شهر بند ایالت اورگان بدنیا آورد.
تصمیم او برای باردار شدن به دنبال عدم امکان بارداری همسر 46 ساله او به دلیل خارج کردن رحم اتخاذ شد.