منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()

بهترین درمان ها، بازسازی ها، ترمیم ها و پروتزها با همه دقت و اجراهای علمی و عملی، چنانچه رستوریشن آماده شده فرم و رنگ زیبا و مناسب نداشته باشد بدون تردید یک شکست دندان پزشکی شمرده می شود. برا ی آغاز و انجام یک رستوریشن زیبا باید با پایه های علمی و هنری زیباشناسی و زیبا سازی دندانها آشنایی کافی داشته باشیم 


 


در انجام رستوریشن از نظر هنری باید فرم وکانتور و رنگ مناسب و ز یبا را که هماهنگ با دندانهای مجاور بوده و با فرم لبها و فرم ورنگ چهره همخوانی لازم را داشته با شد مهیا سازیم. به همین علت ضرورت دارد : یک دندان پزشک و یا تکنیسین پروتز علاوه بر آگاهی کامل از آناتومی دندانها باید با آناتومی هنری یعنی چگونگی هماهنگ کردن فرم وکا نتور و رنگ رستوریشن با دندانهای طبیعی مجاور و لبها و چهره ی بیمار آشنایی داشته باشد. از آن زمان که رزین های کامپوزیت  وپودرهای پرسلن یکه تاز میدان شدند و با بهترین استحکام و مناسب ترین رنگ و ترنسلوسنسی به بازار آمدند، دندان پزشکی امروز از کنار این همه دانستنی های علمی و هنری که ساختار و ویژگی های فیزیک و شیمیایی و هنر کاربری این فراورده ها را بیان می کند نمی تواند به سادگی و بی توجه بگذرد. این ویژگی های شگفت انگیز  از فرایندهای درون دندانها ( انامل و دنتین)  تقلید شده اند. شیمیست ها وسا زندگان کامپوزیت وسرامیک این فراورده ها را به گو نه ای ساخته اند تا یک رستوریشن بتواند همان کیفیت رنگ و ترنسلوسنسی را به چشمان ما بدهد که دندان طبیعی آن را آشکار می کند با این همه توضیحی که داده شد دندان پزشکی امروز نیا ز به دانش وسیعتری د رمو رد رنگشناسی د ندانها و رنگشناسی متریال( کمپوزیت ها وسرامیک ها ) وچگونگی فرا یند ترنسلوسنسی دارد. همانطو ر که ساختن و تو لید ا ین د و متریال پروسه ی بسیا ر طولانی علمی و عملی در دانش دندان پزشکی و علوم شیمی، فیزیک، مکانیک و حتی بیولوژیک داشته است ، کاربرد و ا جرای بهتر این دو فراورده، دانش ها، آ گاهی ها و هنر ها ی بیشتر ی ر ا می طلبد. ما وقتی

رنگ د ندانها را بر اساس   نمونه های رنگی ویتا انتخاب می کنیم باید بدانیم که هر کدام از گروه های ویتاA –B - C –D  در خود چه رنگدانه ها یی دا رند ( هیو) و چگونه و چرا میزان تراکم رنگشان (کروما) و اندازه ی روشنی و تیرگی شان (ولیو) تغییر می کند. 


 


در روی تیوب ها وقوطی های فرآورده ها یی که در دسترسمان می باشد رنگهایشا ن بر اساس نمو نه رنگهای ویتا  برچسب شده اند که پس از انتخاب رنگ دندان طبیعی متریال را برگزیده و برا ی ا نجام رستوریشن بکار می بریم. اما این انتخاب رنگ برای انجام رستوریشن کافی نخواهد بود ، زیرا بدون برگزیدن  نوع ترنسلوسنسی متریال، هما هنگی رنگی رستوریشن امکان پذیر نیسـت.  ببینیم وقتی که یک کامپوزیـت یا پرسـلن را بکـا رمی بریم چه اتفاقی می افتد. یکی ا ز ویژگی های این دو متریال اینست که و قتی لایه ای از آن را روی هر چیزی مثل دندان طبیعی، چینی و یا متال یا کامپوزیت قرار دهیم مقداری از رنگ لایه زیرین ر ا به خودگرفته و با آن همرنگی نسبی  پیدا می کند و این بخا طر ویژگی های ترنسلوسنسی می باشد که این دو فرآورده همانند انامل و دنتین طبیعی در خود د ارند. میزان نسبی ترنسلوسنسی متریال در برچسب جعبه ها وتیوب های فرآورده ها ذکر شده است. در کامپوزیت ها برچسب های: انامل– دنتین– ترنسپرنت– اوپاک – لایت – اکسترالایت کلر– سوپرکلر – اپالسا نس وغیره بچشم می خورد. 
و در پرسلن ها نیزعنوان هایی برچسب شده است  همچون: انامل- دنتین- اوپاک- اوپک بادی-  ترنسپرنت- اکسترنال استین- اینترنال استین- اینسیزال- اینسیزال لایت- سرویکال و غیره. 


 


انتخاب رنگ متریا ل و برگزید ن ترنسلو سنسی مناسب به ما کمک می کند تا در بسیاری از موارد هماهنگی رنگی مناسب را برای انجام رستوریشن فراهم آوریم. باید آگاهی داشته باشیم که متریال نوع انامل از نظر ترنسلوسنسی، شفافیت و ترنسپرنسی بیشتری دارد و تیرگی لایه زیر را بخود جذب می کند.
درشرایطی که می خواهیم لایه زیر را بعلت تیرگی بپوشا نیم از آن نباید استفاده کنیم. 


برعکس متریال نو ع د نتین از نظر ترنسلوسنسی شفافیت کمتر وا وپاک تر می باشد ، که لایه ناهمرنگ زیر را پوشش بیشتری خواهد داد. روشهای علمی هنری وکاربردی زیادی وجود دارد که دندان پزشک یا تکنیسین پروتز می تواند آ نها را فرا گرفته و با تغییر دادن شید های رنگی متریا ل وکم یا زیاد کردن ترنسلوسنسی آ نها  د ر انجام رستوریشن ها به موفقیت های چشمگیری دست پید ا کند. چنا نچه از نظر علمی و عملی مفا هیم درست ترنسلوسنسی را دریافته باشیم در هنگام انجام رستوریشن می توانیم به ا ین نکته پی ببر یم که در چه موردهایی از متریال مصرفی  یک لایه و در چه ز مانی چند لایه بکار ببر یم. نکته مهمی که با ید به آ ن اشاره شود اینست که با ا ینکه بیشتر کمپانی ها از نظر رنگ  نمونه رنگهای ویتا را برچسب زده اند و نیز از نظر تر نسلوسنسی نامهای مشترکی را معرفی کرده اند ، با وجو د ا ین عملاً  تفاوتهای آشکاری را در آنها مشا هده می کنیم.  چا ره ی کار اینست که از کامپوزیت ها ی در دسترسمان و رقه ی نازکی تهیه و کیور کرد ه  و آن را  بر چسب زده و به عنو ا ن نمو نه ی انتخا ب رنگ وگزینش کامپوزیت مورد مصرف استفاده کنیم. در لابراتوار می توان ا ین کار را با پختن ورقه های نازک پرسلن  به ا نجام رسانید.


 


 یکی از کارهای جالبی که می توان انجام داد، استفاده از ویژگی های ترنسلوسنسی متریال می باشد. برای کم کردن ا و پاسیتی دنتین می توان مقداری انامل یا کمی ماده ی ترنسپرنت به دنتین اضا فه و مخلوط کرد و یا برای زیاد کردن اوپاسیتی دنتین می توان کمی ماده ی اوپاک با آن مخلوط نمود. اگر با اساس و پا یه ها ی رنگشناسی در دندان پزشکی آشنایی پیدا کرده باشیم و بدانیم چه رنگدانه هایی اساس رنگی دندان ها را تشکیل می دهند ؛ با اضافه کردن هرکدام از گروه ها ی رنگی ویتا با هم مثلا  (A+B) (A+C ), (A+D) , (B+C) , (D+C)  : می توانیم رنگهای مناسب رنگ دندان بیمار آماده و در رستوریشن بانجام رسا نیم. و یا از رنگدانه ها و یا مودیفا یرهای رنگی که برخی کمپانیها عرضه کرده اند بهره گیری کرده و با مخلوط کردن آگاهانه با متریال که بخوبی هموژنیز ه اش  کرده باشیم، می توانیم رنگ هما هنگ با دندان طبیعی را بدست آوریم. همه این کارها  با آموزش درست علمی، هنری و منطقی بسادگی قابل انجام خواهد بود. با چند بارکار و بدست آوردن تجر به کافی، جرات و اعتماد به نفس، نتیجه های بسیار خوب و شگفت انگیزی بدست خواهیم آورد
درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic