منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 اردیبهشت 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
یمان ازدواج زن و مرد با یکدیگر ، در حقیقت پیمانی برای پشتیبانی این دو از هم در تمامی مراحل زندگی است .

زن و شوهر دارای دو فرهنگ و دو شخصیت متفاوتند لذا اختلاف نظر بین این دو بسیار طبیعی به نظر می رسد ، تعادل بین نظرات زن و شوهر هنگامی ایجاد می شود که این دو با گذشت و بردباری نسبت به یکدیگر که لازمه زندگی خانوادگی است ، اختلاف نظرها را کنار گذاشته و به نظرات هم احترام بگذارند .

به عبارت بهتر تعادل در زندگی مشترک هنگامی به وجود می آید که روابط دو سویه زن و شوهر بر پایه های عاطفی ، عقلایی و اخلاقی استوارگردد. از جمله مسائل مهم در ارتباط با نهاد خانواده ، شناسایی حقوق هر یک از ، زوجین ( زن و شوهر ) از یک سو و نیز ، تکالیف آن دو در قبال هم ، از سوی دیگر است .


هر جا سخن از (حق) به میان می آید ، بایستی در کنار آن ، از ( تکلیف ) نیز سخن گفت . چرا که هیچ حقی بر کسی واجب نمی شود ، مگر آنکه در مقابل آن حق ، وظیفه ای مقرر شده باشد .

حقوق خانواده نیز از این امر مستثنی نبوده و لذا زن و شوهر با برخورداری از حقوقی ویژه موظف به انجام تکالیفی در برابر یکدیگر هستند ، البته به دلیل ویژگیهای خاص حاکم بر روابط خانوادگی ، مشخص نمودن چهار چوب کلی حقوق و تکالیف و ترسیم حد و مرز آن ، به سادگی ممکن نیست .

زیرا بر خلاف سایر عقود ، در عقد نکاح ( ازدواج ) دو جنبه مادی و معنوی موجود است که جنبه معنوی آن در اولویت می باشد . به عبارت دقیق تر ، در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر ، اخلاق حاکم بر قواعد حقوقی است . در رابطه زناشویی ، سخن از عواطف انسانی ، عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق به تنهایی ، برای حکومت کردن بر روابط آنان ناتوان است .

در شریعت اسلام نیز در قوانین مربوط به خانواده ، در دو بخش مستقل از حقوق و وظایف از یک سو و اخلاق و فضایل ، از سوی دیگر ، به گونه ای مبسوط ومشروح سخن به میان می آید . در سلسله مباحث آشنایی با حقوق خانواده ما ضمن اعتقاد به این امر ، که طبیعت خانواده با حقوق و احکام آمرانه سازگاری ندارد و اثر قوانین در ایجاد نظم در آن ناچیز است ، سعی داریم در مقام درمان مشکلات حقوقی خانواده ها در کنار کاوشهای حقوقی به مسائل روانی و مبانی اخلاقی ، توجه نموده و در این راستا ، به اطلاع رسانی صحیح ، جهت استحکام بخشیدن به بنیان خانواده ها همت گماریم .

▪ ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند

الف ) حسن معاشرت زن و شوهر از دیدگاه قرآن و روایات

قرآن مجید در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند زناشویی تعبیرات جالبی بیان کرده است .

از جمله در آیه ۲۱ سوره روم ، مودت و مهربانی را یکی از اصول اساسی و از ارکان روابط انسانی در زندگی مشترک دانسته که خداوند آن را از اصول مهم میان زن و شوهر می داند .

زن و مردی که به اختیار و اراده خویش با هم پیمان زناشویی می بندند با تشکیل خانواده در جهت کسب سکینه و آرامش متقابل اقدام می کنند . اما صرف حضور فیزیکی دو نفر در کنار هم کافی نیست . بلکه هر یک از آنان باید در جهت نیل به آرمانهای انسانی وظایف و مسؤلیتهایی را بر عهده گیرند .

استقرار مودت و رحمت و تربیت فرزندان صالح و بقای خانواده نوع خاصی از رفتار زوجین نسبت به یکدیگر را طلب می کند که در اصطلاح به آن ( حسن معاشرت ) گفته می شود .

به طور کلی حسن معاشرت مفهومی قرآنی است که از آیه شریفه ای از سوره نساء و از عبارت ( عاشروهن بالمعروف ) گرفته شده است ، یعنی با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت کنید و با آنان به نیکی رفتار کنید در کل معاشرت به معروف ، به معنای رفتار و اعمالی است که خداوند بدان امر نموده است .

و نیز مراد از معاشرت به معروف ، ادا نمودن حقوق زن ، چون نفقه و داشتن رفتار و گفتاری مناسب با اوست .

معاشرت به معروف سبب دوام و شیرینی زندگی مشترک و شکوفا شدن استعدادهای زن و مرد مسلمان می شود و عاملی برای پیشرفت آنها در زندگی می گردد.

معاشرت به معروف مصادیق فراوانی دارد و شامل بسیاری از امور اخلاقی می گردد که در این جا مجال بحث در مورد همه آنها نیست و تنها به برخی از مصادیق مهم اشاره می نماییم .

۱) حسن خلق

حسن خلق صفتی پسندیده و نیکوست که اسلام بسیار به آن سفارش نموده است ، تا آنجا که در روایات ، حسن خلق به عنوان اولین ، سنگین ترین ، بهترین و با ارزشترین چیزی بیان شده است که در روز قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد : « قال رسول ا لله (ص) اول ما یوضع فی المیزان العبد یوم القیامه حسن خلقه ما من شئی اثقل من المیزان من خلق حسن ، ما من شئی فی المیزان احسن فی حسن الخلق ، ما یوضع فی میزان امرء یوم القیامه أفضل من حسن الخلق ». ۳

حسن خلق به معنای تحمل و سعه صدر و همچنین رها نکردن حق و ترک باطل است .۴

حسن خلق در روابط خانوادگی و خصوصاً بین زوجین جایگاه ویژه ای دارد تا آن جا که بر سایر اعمال انسان نیز تأثیر می گذارد .

۲) اکرام و احترام یکدیگر

هر یک از زن و شوهر با احترام اکرام یکدیگر ارزش و منزلت خویش را افزایش داده و موجبات دلگرمی همسرش را فراهم می آورد.

۳) محبت و اظهار آن

اصل مهر و محبت و علاقه همسران را خداوند متعال ، در وجود زوجین قرار داده است . بدیهی است مهر و محبتی دارای ارزش است که در مسیر الهی و مطابق با دستورات شرع باشد وگرنه ، چه بسا مهر و محبتی که هیچ ثمره معنوی نداشته باشد و حتی باعث سقوط فرد به ورطه نابودی شود .

۴) پوشاندن عیوب همسر

قرآن کریم در این مورد می فرماید : « هن لباس لکم و انتم لباس لهن » ۵ زن و مرد باید همانند لباس هم باشند هم یکدیگر را از خطا و اشتباه حفظ کنند و هم هر یک زینت دیگری به حساب آیند و به یکدیگر افتخار کنند .

۵) عفو و گذشت

انسان مختار آفریده شده است ، و حق انتخاب دارد و ممکن است در برخی از انتخابها دچار اشتباه شده و از مسیر اصلی خارج گردد . و این مسئله برای زن و مرد هر دو یکسان است . و در این مواقع توصیه به عفو و گذشت تا آن جا اهمیت دارد که قرآن کریم عفو و گذشت را از موارد احسان می داند . « والعافین عن الناس و الله یحب المحسنین » ۶

۶) مدارا کردن

هر یک از زن و مرد باید وظایف و تکالیف خود را انجام دهد و برای دیگری ایجاد مزاحمت ننماید . در هر حال مدارا با همسر موجب می شود تا زندگی باصفا و به دور از تنش گردد .

۷) مشورت و تبادل نظر

یکی از فوائد مهم در مشورت در امور خانواده ، این است که طرف مقابل خود را در فکر و تصمیمی که گرفته شده سهیم می داند و احساس نمی کند که این کار بر او تحمیل شده است . ۷

ب ) حسن معاشرت زن و شوهر از دیدگاه قانون مدنی ایران

عبارت حسن معاشرت مقابل " سوء معاشرت " به معنی نیکویی رفتار و کردار زوجین در برقراری حقوق متقابل یکدیگر است .

نحوه گفت و گوی زن و شوهر با هم کلماتی که در مکالمه بین آنها به کار می رود ، می تواند در عمق روح و روان آنها تأثیر گذارد .

در حقوق ایران معنای آیه مبارکه ۱۹ از سوره نساء در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در فصل مربوط به ( حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ) وارد شده است . بر طبق این ماده زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . یعنی باید به گونه ای با یکدیگر رفتار نمایند که آرامش و مسالمت بر روابط آنها حاکم و محیط خانواده متشنج نبوده و نزاع در روابط آنان وجود نداشته باشد .

زوجین ضمن نکاح ، داوطلب شده اند که با هم زندگی کنند و در غم و شادی شریک هم باشند همسری زن و مرد به این معنی است که سلوکشان با هم با خوشرویی ، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که نسبت به ایجاد نفرت و کینه یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند . ۸

به اجمال می توان گفت : تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود مانند ناسزاگویی ایراد ضرب ، مشاجره و تحقیر ، یا اموری که با محبت به خانواده منافات دارد مانند ترک خانواده ، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او و اعتیاد مضر از مصادیق سوء معاشرت در خانواده است .

در قانون مدنی ایران ( حسن معاشرت ) یکی از مهمترین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یگدیگر می باشد . بنابراین مواد بعدی از قانون مذکور که به مواردی همچون همکاری در تحکیم بنیان خانواده ، ریاست خانواده ، پرداخت نفقه و میزان آن ، ادای وظایف زوجیت از سوی زن ، نحوه تعیین منزل مشترک و ... اشاره دارند موادی مستقل از ( حسن معاشرت ) مطرح در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نبوده ، بلکه در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت محسوب می شوند .درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات