منبع اطلاعاتی مفید
مقالات ، ادبیات ، عکس ، آموزشهای زناشویی ، موارد جنسی و............
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 خرداد 1390 توسط . کردستانی | نظرات ()
علی‌ دایی‌: عروسم‌ را یک سال پیش‌ در یك‌مهمانی‌ دیدم‌
شاید خیلی‌ها فكر می‌كردند «علی‌ دایی‌»اسطوره‌ فوتبال‌ ایران‌ دیگر ازدواج‌ نكند، ... اما علی‌ دایی‌ درروز اول‌ بهمن‌ ماه‌ سال‌ 1383 پای‌ سفره‌ عقدنشست‌ و پیمان‌ زناشویی‌ بست‌...
این‌ ازدواج‌ باعث‌ تعجب‌ خیلی‌ها شد،همان‌هایی‌ كه‌ فكر می‌كردند، دایی‌ به‌ ازدواج‌ فكرنمی‌كند، اما او ازدواج‌ كرد و پاسخ‌ خیلی‌ها راداد. حالا اگر شما خواننده‌ محترم‌ دوست‌ داریدبدانید، همسر این‌ اسطوره‌ فوتبال‌ كیست‌ با ماهمراه‌ شوید. ما تمام‌ این‌ پرسش‌ها را از علی‌ دایی‌پرسیدیم‌. درست‌ سه‌ روز بعد از مراسم‌ ازدواجش‌كه‌ هنوز گل‌های‌ بزرگ‌ اتاق‌ عقدش‌ در خانه‌ بود.این‌ شما و این‌ گفته‌های‌ علی‌ دایی‌ در رابطه‌ باشریك‌ زندگی‌ آینده‌اش‌...

همسرم‌ آذری‌ زبان‌ است‌


علی‌ دایی‌ به‌ ما گفت‌: همسرم‌ از آشنایان‌ دور خانوادگی‌ ما می‌باشد،مادرش‌ اردبیلی‌ و پدرش‌ تبریزی‌ است‌ و او بزرگ‌شده‌ تهران‌ می‌باشد. مشخصات‌ كامل‌ یك‌ دختر ‌آذربایجانی‌ را دارد و لیسانس‌ صنایع‌ غذایی‌می‌باشد او هشت‌ سال‌ از من‌ كوچك‌تر است‌.
همسرم‌ را هم‌ من‌ انتخاب‌ كردم‌ و هم‌ مادرم‌. دایی‌می‌گوید: همسرم‌ فرزند اول‌ خانواده‌ است‌ وخواهر دیگرش‌ به‌ تازگی‌ درسش‌ به‌ اتمام‌ رسیده‌ وقرار است‌ به‌ زودی‌ ازدواج‌ كند. باجناقم‌، كارش‌آزاد است‌ و ترم‌های‌ پایانی‌ تحصیلش‌ رامی‌گذارند.
پدر ایشان‌ بازنشسته‌ گمرك‌ می‌باشد. نكته‌ جالب‌در مورد ازدواج‌ دایی‌ مهریه‌ همسرشان‌ است.از آنجا كه‌ خانواده‌ همسرم‌ دارای‌ اعتقادات‌ارزشمند اسلامی‌ هستند، مهریه‌شان‌ مانند مهریه‌ حضرت‌فاطمه‌ (س‌)، «آب‌» است. خیلی‌ها فكرمی‌كردند كه‌ مهریه‌ همسرم‌ سكه‌های‌ زیادی‌ است‌،به‌ قول‌ این‌ جدیدی‌ها... اما با تفاهمی‌ كه‌ بین‌ مابود، چرا كه‌ مهریه‌ ضامن‌ خوشبختی‌ نیست‌، بلكه‌صداقت‌ها و حسن‌ نیت‌ها، زمینه‌ساز یك‌ زندگی‌مشترك‌ است‌.
علی‌ دایی‌ می‌گوید: به‌ امید خدا پس‌ از ماه‌ محرم‌و صفر ازدواج‌ می‌كنیم‌ و زندگی‌ زیر یك‌ سقف‌ راآغاز می‌كنیم‌. وی‌ در رابطه‌ با مهمانان‌ جشن‌ازدواج‌ می‌گوید: «نمی‌خواستیم‌، مراسم‌عروسی‌ام‌ بپیچد، از این‌ رو خصوصی‌ صورت‌پذیرفت‌ وخانواده‌ من‌ و دوستان‌ نزدیكم‌، مهمانان‌جشن‌ من‌ را تشكیل‌ دادند. البته‌ جشن‌ ازدواجم‌در تهران‌ برگزار می‌شود و افراد خانواده‌ام‌ ازاردبیل‌ به‌ تهران‌ می‌آیند، همچنین‌ بیشتر دوستانم‌در تهران‌ هستند و به‌ همین‌ خاطرباید در تهران‌برگزار شود. همسرم به فوتبال علاقهای نداشت اما از زمانی‌ كه‌ با یكدیگر آشنا شدیم‌،ایشان‌ هم‌ به‌ فوتبال‌ به‌ خصوص‌ دیدارهای‌ تیم‌ملی‌ علاقمند شدند».

آشپزی‌ ام‌ خوب‌ است‌


از سال‌ 1367 تنها در تهران‌ زندگی‌ می‌كنم‌، ازهمان‌ زمانی‌ كه‌ دانشجو شدم‌. از این‌ رو شایدآشپزی‌ام‌ از خیلی‌ خانم‌های‌ این‌ دوره‌ زمانه‌ بهترباشد. اكثر غذاهای‌ ایرانی‌ را بلد هستم‌. اگر یادتان‌باشد، سال‌ها در زمان‌ دانشجویی‌ تنها زندگی‌كردم‌ و هفت‌ سال‌ هم‌ خارج‌ از ایران‌ بودم‌. شهردار شدن در خوابگاه دانشجوئی از هر کسی یک آشپز خوب می سازد .

مادرم‌ با ما زندگی‌ نمی‌كند

علی‌ دایی‌ هم‌ اكنون‌ در شهرك‌ غرب‌ تهران‌ به‌همراه‌ مادر و دو برادرش‌ كه‌ مجرد می‌باشدزندگی‌ می‌كند، فكر می‌كردیم‌ كه‌ دایی‌ با همسرش‌در كنار مادرش‌ زندگی‌ می‌كند، اما وی‌ می‌گوید:همسرم‌ فهمیده‌ و منطقی‌ است‌ و دوست‌ دارد بامادرشوهرش‌ زندگی‌ كند، اما مادرم‌ قبول‌نمی‌كند، گرچه‌ من‌ دوست‌ دارم‌ مادرم‌ در كنار من‌زندگی‌ كند; اما از آنجا كه‌ ما پنج‌ برادر هستیم‌،مادرم‌ دوست‌ ندارد، فرقی‌ بین‌ ما بگذارد. من‌ ودو برادر وسطی‌ام‌، حسن‌ و حافظ ازدواج‌كرده‌ایم‌ و محمد برادر بزرگ‌ و بهزاد برادركوچكم‌ مجرد هستند.


با مشكلات‌ اخلاقی‌ بیگانه‌ است‌

یكی‌ از ویژگی‌های‌ علی‌ دایی‌ این‌ است‌ كه‌هیچ‌گاه‌ مشكل‌ اخلاقی‌ نداشته‌ است‌. مسئله‌ای‌ كه‌در سال‌های‌ اخیر بین‌ فوتبالیست‌ها، بسیار باب‌ بودو شاید سخت‌گیری‌ در انتخاب‌ همسر هم‌، ازدواج‌دایی‌ را عقب‌ انداخت‌، چرا كه‌ دایی‌ به‌ هر حال‌انسان‌ مشكل‌ پسندی‌ است‌ و باید این‌ واقعیت‌ راپذیرفت‌ ، اما این‌ پرسش‌ پیش‌ می‌آید كه‌ چه‌ عاملی‌باعث‌ شد «دایی‌» این‌ خانواده‌ را برای‌ ازدواج‌انتخاب‌ كند و دختر این‌ خانواده‌ را به‌ همسری‌برگزیند.
«متاسفانه‌ در این‌ چند سال‌ نه‌ تنها در قشرفوتبالیست‌ها، بلكه‌ در دیگر قشرهامون‌ چنین‌مسائلی‌ باب‌ بوده‌ است‌، امیدوارم‌ كه‌ دیگر شاهدچنین‌ مسائلی‌ نباشیم‌. باید بگویم‌، خانواده‌ همسرم‌متعهد، تحصیلكرده‌ و با فرهنگ‌ هستند، آذری‌زبان‌ هستند و به‌ عقاید من‌ نزدیك‌ می‌باشند».
دایی‌ موافق‌ كار كردن‌ همسرش‌ نیست‌. اومی‌گوید تا زمانی‌ كه‌ خودم‌ بتوانم‌ كار كنم‌، دوست‌ندارم‌، همسرم‌ كار كند; همین‌ كه‌ برای‌ من‌ یك‌شریك‌ زندگی‌ مناسب‌ باشد، برایم‌ كلی‌ ارزش‌دارد، دلم‌ می‌خواهد در كارهای‌ اقتصادی‌ با من‌هم‌ فكری‌ كند.

مهمانان‌ ویژه‌


یكی‌ از مهمانان‌ ویژه‌، دكتر «آصفی‌» سخنگوی‌وزارت‌ امور خارجه‌ و همچنین‌ «محمد دادكان‌»رییس‌ فدراسیون‌ فوتبال‌ بود. دكتر آصفی‌ را ازسال‌ 1997 میلادی‌ می‌شناسم‌، وی‌ در كنارموقعیتی‌ كه‌ دارد، ‌ انسان‌ فوق‌العاده‌ خوبی‌است كه‌ من‌ افتخار آشنایی‌ با او را دارم‌، دراین‌ مدت‌ او یكی‌ از دوستان‌ خوب‌ من‌ بوده است‌.

برای‌ اولین‌ بار در یك‌ مهمان‌ خانوادگی‌
اولین‌ بار كه‌ همسرم‌ را دیدم‌، تفریبا یک سال پیش‌بود. در یك‌ مهمانی‌ خانوادگی‌ با ایشان‌ آشنا شدم‌،دختر خاله‌ همسرم‌، دوست‌ نزدیك‌ مادرم‌ است‌.خاله‌ او، همسایه‌ خاله‌ من‌ در اردبیل‌ بود، پسرخاله‌شان‌ همكلاسی‌ و دوست‌ صمیمی‌ برادربزرگ‌ترم‌ بود و به‌ همین‌ خاطر شناخت‌ كاملی‌روی‌ این‌ خانواده‌ داشتم‌.درباره وبلاگ
سلام دوست عزیز به وبلاگ خودتون خوش امدید . تو این وبلاگ هر چی بخواهید پیدا میشه . فقط خوب بگردید.
Iranbloglist.comوبلاگ برتر را انتخاب کنید.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
دوست عزیز نظرت راجب وبلاگ چیه
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه

 

گالری عکس
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات