Malee Duangdee دختر 19 ساله ای که در تایلند زندگی میکند رکورد دار بلند قد ترین دختر نوجوان جهان شد
بلندی قد او 2 متر و 8 سانتیمتر میباشد